سولزر استور با بکارگیری تیم متخصص از مهندسان با تجربه در زمینه عیب یابی ، تعمیرات ،تامین قطعات بردهای الکترونیکی وکنترل، انواع سنسورها، استپ موتورها دستگاه های بافندگی و نساجی در حال خدمت رسانی به صنعت  نساجی کشور می باشد.
با توجه به اهمیت و ارزشمند بودن  این دستگاهها سولزر استور تمام سعی خود را جهت رفع عیب موارد در کوتاه ترین زمان نموده است و دراین زمینه علاوه بر تیم مهندسی قدرتمند با تجربه از اساتید دانشگاها نیز بهره می برد. این خدمات شامل عیب یابی در بردها،تامین وتعویض قطعات الکترونیک و یا جایگزین کردن قطعات با مدار مشابه در صورت عدم وجود قطعات می باشد.
سولزر استور امکان سفارش و تامین قطعات از اروپا و شرکتهای اصلی را برای مشتریان خود فراهم نموده و در صورت نیاز سفارش خرید قطعات انجام  می شود،همچنین با توجه به ارتباطات و بازرگانی های خارجی انجام شده معرفی دستگاههای دست دوم و خرید دستگاه  از ترکیه نیز صورت می گیرد.
در حال حاضر تعمیرات بردهای ماشینهای بافندگی  گروه ITEMA و SULZER  و PICANOL انجام  می شود.
کلیه خدمات تعمیرات الکترونیک و برق دستگاهای بافندگی و نساجی
تعمیرات و عیب یابی  تخصصی بردهای کنترل و تعویض قطعات الکترونیک، بردها و سنسورهای  ماشینهای بافندگی و نساجی
تعمیرات و عیب یابی بردهای کنترل و خدمات الکترونیک ماشینهای بافندگی گروه آیتما
تعمیرات و عیب یابی بردهای کنترل و خدمات الکترونیک ماشینهای بافندگی  پروژکتایل سولزر
تعمیرات و عیب یابی بردهای کنترل و خدمات الکترونیک ماشینهای بافندگی راپیر سولزر
تعمیرات و عیب یابی بردهای کنترل و خدمات الکترونیک ماشینهای بافندگی  پیکانول

سولزر استور | SULZER Store