ماشینهای بافندگی پروژکتایل​​​​​​​
​​​​​​​PROJECTILE LOOM MACHINES-PROJECTILE TEXTILE MACHINES

یکی از مهم ترین عوامل متمایز کننده هر ماشین بافندگی روش پودگذاری آن است. زیرا این عامل به میزان بسیار زیادی بر سرعت توليد پارچه، توان پودگذاری و عوامل مهم پارچه تاثیر می گذارد. به طور کلی ماشین های بافندگی از نظر روش پودگذاری به دو دسته با ماکو و بی ماکو تقسیم می شوند:
1- ماشین های بافندگی با ماکو
در این ماشین ها پودگذاری توسط ماکویی که ماسوره نخ پود داخل آن قرار می گیرد،انجام می شود. با توجه به سنگین بودن ماکو و ماسوره که وزن آنها در حدود نیم کیلوگرم و یا بیشتر است سرعت این ماشین ها بسیار پا یین می باشد و علی رغم این که تا نیم قرن پیش فقط از این نوع ماشین بافندگی به صورت ماشین معمولی  اتومات یک استفاده می شده است و هم اکنون نیز تعداد ماشین هایی که با ماکو کار می کنند در حدود 60-50 درصد کل ماشین آلات بافندگی نصب شده در جهان است، تولید و نصب این گونه ماشین ها در بیشتر کشورها جهان متوقف شده است و احتمالاً در آینده های نزد یک پایان عمر ماشین های بافندگی ماکویی فرا خواهد رسید. زیرا در این ماشین ها نه تنها امکان افزایش سرعت وجود ندارد بلکه مرحله تولید اضافی ماسوره پیچی نیز موج اتلاف وقت و افزایش هزینه تولید پارچه شده و ماسوره پود در بیش تر موارد باعث افزایش عیب پارچه می شود.
2- ماشین های بافندگی بی ماکو
ماشین های بافندگی ماکویی به علت جرم و وزن زیاد ماکو و ماسوره برای محدوده هاي سرعت ۴۰۰ متر بر دقيقه و عرض شانه در حدود ۲ متر مناسب می باشند و دارای محدودیت سرعت هستند. زیرا برای پرتاب ماکو انرژی بسیار زیادی مورد نیاز است که با توجه به قطعات مکانیزم پرتاب ماکو که از چوب و چرم و پلاست یک فشرده ساخته می شوند نمی توان انرژی بیش تری را اعمال کرد زیرا قطعات ذکر شده قدرت تحمل لازم را نداشته و خواهند شکست. از طرف دیگر نمی توانیم از قطعات فلزی استفاده کنیم زیرا اولا برای حرکت دادن به آنها نیاز به مصرف انرژی بیش تری خواهد بود و ثانیا ارتعاش ایجاد شده در اثر ضربات وارده به آنها بسیار شدید شده و مشکل آفرین می شود. در نتیجه نمی توان ماکو را سریع تر از سرعت کنونی آن یعنی بیش از 14 متر بر ثانیه پرتاب کرد ضمن اینک ه سرعت ماشین بافندگی با ماکو نیز محدود بوده و نمی تواند از 220 تا 250 دور بر دقیقه فراتر برود. برای از بین بردن این محدودیت و رسیدن به یک سرعت بیشتر طرح ها و ایده های مختلفی از اواخر قرن نوزدهم برای ساخت ماشین های بافندگی بی ماکو ارائه شده است. با حذف ماکو طبيعتاً دیگر نیازی به بخش ماسوره پيچي، پرکردن بخش ذخيره ماشين هاي بافندگي، تميز کردن ماسوره ها و مراقبت و نگهداري از ماکو نخواهد بود. از سوي ديگر صدمه ديدگي نخ هاي تار، پارچه و شانه بافندگي به دليل استفاده از ماکو نيز به طور کامل حذف شده و عملاً کيفيت محصول و بهره وري فرايند بافندگی بهبود پيدا کرد. همچنین کاهش توقفات ماشين نه تنها باعث افزايش راندمان شد، بلکه امکان
اختصاص ماشين هاي بيشتري را به يک اپراتور فراهم ساخت. تمام ماشین هایی که براساس این طرح ها ساخته می شوند دارای یک نکته مشترک هستند. در این ماشین ها بسته نخ پود مانند ماشین های با ماکو به داخل دهنه برده نمی شود بلکه بسته نخ پود (بوبین) در خارج از ماشین در محل خود قرار دارد ویک نخ برابتدای نخ پود را می گیرد و آن را از روی بوبین باز میک ند و به داخل دهنه وارد میک ند. به این ترتیب جرم جسم پودگذار کاهش یافته است و یا ابعاد آن کوچک شده است و به این دلیل ماشین های بافندگی بدون ماکو می توانند سریع تر از ماشین های بافندگی با ماکو کار کنند. ماشین های بافندگی بی ماکو ماشین هایی هستند که برای پود گذاری به ماکو و ماسوره احتیاج ندارند، در این نوع از ماشین های بافندگی نخ پود مستقیماً از بوبین نخ پود که خارج از ماشین بافندگی و در کنار آن قرار دارد باز شده و به مکانیزم پودگذاری تغذیه می شود هر بار فقط به اندازه طول یک نخ پود از داخل دهنه که Ne = عبور داده می شود که وزن آن کسری از گرم خواهد بود. (به عنوان مثال 2 متر از نخ پود با نمره 200 گرم دارد، این وزن در حدود یک ده هزارم وزن ماکو و ماسوره / نخ نسبتاً ضخیمی است وزنی معادل 095 می باشد). تفاوت اصلی ماشین های بافندگی بی ماکو با ماشین های بافندگی ماکویی در روش پودگذاری آنهاست، به همین دلیل در این بخش روش های مختلف پودگذاری ماشین های بدون ماکو بررسی می شود. ماشین های
بافندگی بدون ماکو که در صنعت کاربرد بیش تری پیدا کرده اند، عبارت اند از:
1- ماشین های بافندگی که در آنها عمل پودگذاری توسط یک جسم پرتاب شونده انجام می گیرد (پروژکتایل)
2- ماشین های بافندگی که در آنها عمل پودگذاری به طور مثبت انجام می گیرد. (راپیری)
3- ماشین های بافندگی که در آنها از یک سیال برای پرتاب پود استفاده می شود. (جت هوا و جت آب)
4- ماشین های بافندگی که در آنها همزمان چند دهنه به طور سری یا موازی تشکیل می شود. (چند فازی)