​​تعمیر تخصصی بردهای الکترونیکی و خدمات فنی مهندسی
​​​​​​​انواع ماشین های بافندگی پروژکتایل 

جهت سفارش خدمات با شماره تلفن زیر تماس بگیرید.

تماس

0937 987 2002